2013 Wuhan University Health Professional and Technical Positions Appointment Committee Results

Published: 2014-04-30

To all faculties, schools, institutes, etc:

According to the " spirit of the document, Wuhan University’s Appointment Committee for Technical Positions issued its results for the year 2013, in regards to health professionals, in accordance to the “On the Appointment of Professional and Technical Positions Notice for 2013” (Wuhan University Herringbone No. [2013]99) and the “Affiliated Hospital of Health Technical Title Appointment Supplementary Provisions" (Wuhan University Herringbone No. [2004]84). The selected people are:

Directors: (29)

People's Hospital: (6)

Guan Jingxia

Chen Jiangbin

Zhou Zhongyin

Jiang Yi (license)

Xu Han (license)

Guo Weichun

Zhongnan Hospital: (16)

Wan Jing

Wang Hongling

Liu Jie

Liu Quanyan

Liu Wenhui

Xiao Hui

Yang Yan

Zhang Weibing

Ke Jianjuan

Hu Xuening (license)

Tao Shengxiang

Tong Chuanfeng

Cheng Zhenshun

Lu Zhiyan

Peng Mian (license)

Pan Zhenyu

Oral hospital: (7)

Liu Shengbo

Zhang Jiali

Zhang Yufeng

Li Zhi

Li Zhiyong

Meng Liuyan

Hu Jian

Chief technician: (2)

Zhongnan Hospital: (2)

Liu Songmei

Wang Fubing (license)

Chief pharmacist: (1)

People's Hospital: (1),/p>Liu Gang

Deputy director: (39)

People's Hospital: (20)

Wang Lang

Bian Zhouyan

Wang Shihong (license)

Zhu Jili

An Ping

Cheng Jing

Li Wenbing

Li Xiaoou

Wu Liquan

Shen Yin (swing)

Chen Zhen

Chen Hongbin

Chen Jing

Zhou Chenliang

Zhou Chonghu

Hu Dan

Xu Yaqing

Xu Yonghong

Liang Wei

Pan Feng

Zhongnan Hospital: (17)

Wang Lihui

Fu Zhenming

Deng Kai

Deng Liping

Feng Xiaobo (license)

Liu Yu

Du Chunxian

Wang Changyin (license)

Chen Zhiqiao

Qu Xuejuan (license)

Cao Jun (license)

Zhao Fang

Xu Rui

Gao Yadong

Gao Yongzhe

Mei Liejun

Zhan Jia (license)

Oral hospital: (2)

Shao Zhe

Zhao Yi

Nurse: Deputy Director (5 person)

People's Hospital: (3)

Liu Siyang

Liu Yan

Zhang Liping

Zhongnan Hospital: (1)

Li Li

Oral hospital: (1)

Peng Qian

Associate chief technician: (7)

People's Hospital: (2)

Yang Shihong

Hong Jun

Zhongnan Hospital: (4)Wang Aili

Liu Hui

Yang Gui

Chai Hongyan

Oral hospital: (1)

Li YongIf there are objections to the results above, please address them to the Department of Supervision or the Human Resources Secretary in your own faculty or institute, before May the 1st, prior to the oral or written form test.

Department of Supervision, telephone no: 68753843

Human Resources Department, telephone no: 68752841

The Human Resources department

April 25th, 2014

Updated April 29th, 2014